Tervetuloa Kirjaudu sisään

  • Asiakaspalvelu:
  • ma–pe 816
  • 010 841 8080

Rekisteriseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 mukainen rekisteriseloste.
Laadittu 7.12.2017. Viimeksi muokattu 7.12.2017.

REKISTERINPITÄJÄ

Seri-Deco Oy (y-tun: 1035764-4)
Jusslansuora 15
04360 TUUSULA
puh: 010 841 8080
email: myynti@seri-deco.fi

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Anne Nordman
puh: 010 841 8080
email: anne.nordman@seri-deco.fi

REKISTERIN NIMI

Seri-Deco Oy:n (SD) asiakas- ja markkinointirekisteri 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on SD:n asiakkaan ja SD:n välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakkaiden tilausten käsittely ja arkistointi. Tietoja voidaan käyttää Seri-Deco Oy:n toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisterin tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin tai sähköiseen mainontaan sekä asiakaspalautteen keräämiseen.

Rekisterin tietoja voidaan myös käyttää Seri-Deco Oy:n ja yhteistyökumppaneiden sekä päämiesten välisessä viestinnässä, mikäli se on tarpeellista palvelun tuottamiseksi tai tilauksen käsittelemiseksi.

Henkilötietojen käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille palveluntarjoajille. Henkilötietoja käsitellään asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa omat henkilötietonsa ja oikaista virheellisesti rekisteröity tieto. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen rekisteröintiin ja käyttämiseen sekä tietojen siirto-oikeus toiseen järjestelmään niiltä osin, kun hän on ne itse toimittanut suostumuksen pohjalta.

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilökohtaiseen tilanteeseen perustuen henkilötietojen käsittelyä, profilointia tai automaattista päätöksen tekoa asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan perustuen.

Rekisteröity voi toteuttaa oikeuksiaan ilmoittamalla tahdostaan Seri-Deco Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse myynti@seri-deco.fi tai nimetylle rekisterinhoitajalle. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle rekisterinpitäjän laiminlyönnistä.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Asiakasrekisteri sisältää rekisteröidyn tietoja seuraavasti:

  • • Henkilön etu- ja sukunimi
  • • Sähköpostiosoite
  • • Postiosoite
  • • Puhelinnumero
  • • Tilauksien ja/tai muiden asiakastapahtumien tiedot


Rekisteri voi sisältää myös tunnistetietoja asiakkaalle tarjottuihin sähköisiin palveluihin, mikäli asiakas on palveluiden käyttäjäksi rekisteröitynyt.

Asiakastietoja säilytetään rekisterissä niin pitkään kuin se asiakassuhteen hoitamisen kannalta on tarpeellista. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tietoa säilytetään kaksi (2) vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta tai niin pitkään kuin viranomaismääräykset vaativat tietoa säilyttämään ja arkistoimaan, mikäli tämä aika on edellä mainittua pidempi.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tietoja saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään sekä rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään liittyvistä tapahtumista.

TIETOJEN LUOVUTUS

Seri-Deco Oy voi jakaa henkilötietojasi tytäryhtiöihin Euroopan talousalueella ja ETA alueella tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin rajallisiin tarkoituksiin.

Tiedot jaetaan vain tiedonkäsittelytarkoituksiin ja soveltuvien lakien mukaisesti. Huomaa, että jotkin näistä palveluntarjoajista saattavat olla Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa, jotka kuitenkin varmistavat henkilötietojesi riittävän suojaustason.
Vaadimme palveluntarjoajilta sitoutumaan riittävään tieto- ja yksityisyyssuojaan varmistaaksemme tietojesi riittävän suojaustason ja luovutamme tietoja aina soveltuvien lakien mukaisesti.

Pidätämme oikeuden siirtää tietojasi siinä tapauksessa, että myymme tai siirrämme kaiken liiketoimintamme tai omaisuutemme tai osan niistä tai jos soveltuvat lait sitä vaativat. Tällaisen myynnin tai siirron yhteydessä pyrimme kohtuullisin keinoin vaatimaan, että siirron vastaanottaja käyttää tämän rekisterin kautta antamiasi henkilötietoja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

REKISTERIN SUOJAUS

Suojaamme tietorekisteriä soveltuvien lakien mukaisesti hallinnollisilla, teknisillä ja fyysisillä keinoilla estääksemme sivuston kautta kerättyjen henkilötietojen häviämisen, väärinkäytön tai luvattoman käytön, paljastumisen, muuttamisen tai tuhoamisen.

Rekisterin käyttöoikeus on ainoastaan nimetyillä henkilöillä. Rekisteri sijaitsee sähköisessä muodossa salasanasuojatuilla palvelimilla.

Etkö löytänyt etsimääsi?

Anna meidän auttaa löytämään organisaatiosi tarpeisiin sopiva tuotantoratkaisu. Kaikki laitteet ja tarvikkeet saman katon alta kuvan tuottamiseksi erilaisille pinnoille, kuvien viimeistelyyn ja tuotteiden esillepanoon.

Ota yhteyttä